auto-kostka.pl — Samochody sprowadzane z Niemiec

Skup sa­mochodów

Wypełnij formularz
Zacz­nij od wypełnie­nia for­mu­la­rza wyceny. Wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza jest cał­ko­wi­cie nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce i dar­mo­we! Zos­taw nam swo­je dane kontaktowe i parę infor­macji, które pomo­gą nam zro­zu­mieć, cze­go potrzebu­jesz. Im dok­ład­niej opi­szesz swoje auto na tym etapie, tym dok­ład­niej­szą wyce­nę uzys­kasz w kolej­nym eta­pie.
Pocze­kaj na kontakt
Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza, skontak­tu­je­my się z Tobą tak szyb­ko, jak to moż­li­we. Otrzy­masz naj­bar­dziej ko­rzyst­ną z możli­wych ofert na ryn­ku. Mo­żesz otrzy­mać wyce­nę nawet do 15 minut od momen­tu wys­ła­nia specyfikacji pojazdu.
Wypłaca­my gotówkę
Zos­ta­je nam tyl­ko pod­pi­sać u­mo­wę i wypła­cić Ci gotów­kę! Działa­my całkowi­cie legal­nie, a transakcja odby­wa się na podsta­wie umo­wy kup­na–sprze­da­ży. Załatwi­my wszel­kie formal­noś­ci zwią­za­ne z za­ku­pem auta!
 • 60

  Szybka wycena

  Wycenimy Twój samochód nawet w 15 minut.

 • Doświadczenie

  Nasz zespół składa się z profesjonalnych i wykwalifikowanych pracowników.

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy znaną marką, działamy legalnie — współpraca z nami gwarantuje bezpieczeństwo.

 • Gotówka w 24h

  Możemy przekazać Ci gotówkę jeszcze dziś. Nie czekaj, wypełnij formularz wyceny już teraz.

Płacimy za auta
najwięcej

Płacimy za skupowane samochody najlepsze ceny w regionie! W końcu pozycja lidera zobowiązuje! Nie wierzysz? Jak myślisz, ile warte jest Twoje auto?

Przekonaj się już teraz i pozwól nam się zaskoczyć! Wypełnij formularz i wpisz ile chciałbyś otrzymać za swój samochód w pełni sprawny technicznie. Po wypełnieniu formularza, przedstawimy Ci najbardziej korzystną ofertę na rynku — z największą przyjemnością.

Skup samochodów

Być może myślisz, że Twoje auto jest zbyt stare i zniszczone, abyśmy je od Ciebie kupili? Jesteśmy profesjonalistami i widzimy potencjał w każdym samochodzie.

Ważna jest tylko bezwypadkowość samochodu i pewny przebieg. Nie skupujemy również części samochodów oraz aut przeznaczonych do rozbiórki na części. Samochód powinien być rejestrowany w Polsce.

Skupujemy samochody bez ważnej polisy OC, natomiast nie skupujemy samochodów bez przeglądu technicznego. Samochód powinien być sprawny technicznie i gotowy do jazdy.

Dojazd do klien­ta po zakupiony sa­mochód

Czas to pieniądz — wiemy o tym doskonale. Dlatego, jeśli nie masz czasu, nie musisz przyjeżdżać do nas ze swoim samochodem. To my dojedziemy na miejsce i odbierzemy samochód od Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osoby.

Podjedziemy tam, gdzie samochód jest zaparkowany, tam, gdzie wskażesz lub tam, gdzie akurat najdzie Cię ochota, aby pozbyć się swojego pojazdu. Dojazd do Klienta po zakupiony samochód jest Gratis!