European Union Leader
Kraina św. Anny Program rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynków handlowo – usługowych celem zaoferowania nowych na obszarze Krainy Św. Anny usług mająca na celu rozwój działalności w firmie auto-kostka.pl oraz wzrost zatrudnienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zakup wyposażenia do biurowca i warsztatu samochodowego.